KONTAKT

  Retail
  – Dyqani 1
  Gjakovë
  +383 44 228 058
  – Dyqani 2
  Llapasnellë, Prishtinë
  +383 49 974 002
  – Dyqani 3
  Gërmi, Prishtinë
  +383 49 974 030
  Shumica/Wholesale
  Depo Gjakova
  +383 45 100 182
  Depo Prishtina
  +383 49 974 034